Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

  • Κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στο σύστημα του ιστοχώρου προκειμένου να παραχωρηθεί πρόσβαση στους χρήστες και να προβληθούν οι πάροχοι προστατεύονται απόλυτα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποβάλλοντας ο χρήστης τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα του ιστοχώρου τεκμαίρεται αμάχητα ότι παρέχει ανεπιφύλακτα στο Boarding Passport τη συγκατάθεση του προκειμένου να προβεί στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων και ότι τα δεδομένα αυτά είναι ακριβή και αληθή. Επιπλέον, ο υποβάλλων τα προσωπικά του δεδομένα σε επεξεργασία από τον ιστοχώρο αποδέχεται την προώθηση τους σε άλλους χρήστες, παρόχους ή τρίτους. Επιπλέον, ο χρήστης ή ο πάροχος παρέχει δωρεάν τη μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη και με δυνατότητα εκχώρησης άδεια χρήσης οποιοσδήποτε περιεχομένου προσωπικών δεδομένων, το οποίο δημοσιεύει στον ιστοχώρο ή σε σχέση με αυτό. Η συγκεκριμένη Άδεια Χρήσης παύει να ισχύει σε περίπτωση που ο χρήστης ή ο πάροχος διαγράψει το περιεχόμενο των προσωπικών δεδομένων του που δημοσιοποιεί στον ιστότοπο ή το λογαριασμό (έχοντας ενημερώσει ρητώς το Boarding Passport), εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο έχει κοινοποιηθεί σε τρίτους, οι οποίοι δεν το έχουν διαγράψει. Όταν επιλέγεται η διαγραφή προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο διαγράφεται από τον ιστοχώρο. Ωστόσο, το διαγεγραμμένο περιεχόμενο ενδέχεται να παραμείνει αποθηκευμένο σε αντίγραφα ασφαλείας για εύλογο χρονικό διάστημα (χωρίς όμως να είναι διαθέσιμο σε τρίτους). 

  • Οι χρήστες οφείλουν να μην δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα τρίτων χρηστών χωρίς τη συγκατάθεση τους. To Boarding Passport δεν φέρει καμία ευθύνη για προσωπικά δεδομένα τρίτων που δημοσιοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση τους στον ιστοχώρο του και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει δεδομένα που παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Παρά ταύτα, για τα τυχόν προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν απαιτούνται για την εγγραφή στο σύστημα του ιστοχώρου των χρηστών και παροχών αλλά προβάλλονται στο Boarding Passport είτε εκουσίως από τον ίδιο το χρήστη ή πάροχο είτε ακουσίως από τρίτον, δεν φέρει καμία ευθύνη το Boarding Passport. Ο δε χρήστης ή πάροχος οφείλει να ενημερώσει απευθείας την ιστοσελίδα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο προκειμένου να διαγραφούν από τον ιστοχώρο της.

  • Ο χρήστης ή ο πάροχος των οποίων τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από το Boarding Passport παραιτείται των δικαιωμάτων του να προβάλλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτή. Το Boarding Passport δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλει ο χρήστης ή ο πάροχος στην ιστοσελίδα προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για πληροφοριακές ή προωθητικές ενέργειες. Σε περίπτωση που ο πάροχος ή ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει αντίστοιχα μηνύματα από το Boarding Passport οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα στην ιστοσελίδα.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε


Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:


  • Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.


  • Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

 

  • Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε, θα προωθηθεί στην Mailchimp που μας παρέχει υπηρεσίες marketing για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Η Mailchimp είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων (δείτε παρακάτω την ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας»). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων εντός του ιστότοπου ή σε κανένα από τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής του Boarding Passport. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα παραμείνει στη βάση δεδομένων της Mailchimp για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της για το marketing του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση του από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων της Mailchimp, θα λαμβάνετε περιοδικά (περίπου μία φορά το μήνα) ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.


Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).


Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.


Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.


Ελεγκτής δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του ιστότοπου είναι: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»